Privacy- en cookiestatement

De kleine letters

∙        Privacy Statement

∙        Cookie Statement

∙        Disclaimer

∙        Wettelijke verklaring

∙        Identificatieplicht

 

Privacy statement

Advivo Advocaten respecteert uw privacy en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening naar u toe te vergemakkelijken.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) van 14 april 2016.

In geen geval zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming ter beschikking van derden gesteld worden. Advivo Advocaten heeft de nodige maatregelen getroffen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

U heeft steeds het recht Advivo Advocaten te verzoeken om uw gegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke verzoeken is XXXXXX (AANVULLEN@AUB.NU). Zodra uw verzoek is ingediend, gaat Advivo Advocaten aan de slag om dit te behandelen.

De website van Advivo Advocaten maakt mogelijk gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om u te identificeren met het oog op een zo vlot mogelijke dienstverlening. U kan deze cookies ieder moment weigeren, in welk geval Advivo Advocaten de correcte werking van de website niet kan garanderen. Voor meer informatie omtrent uw privacy verwijzen we u graag naar onze algemene voorwaarden.

 

Cookie Statement

1.    Welke partijen zijn er?

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

“Advivo Advocaten”: advocatenkantoor Advivo Advocaten met zetel te (1) B-3020 HERENT, Wilselsesteenweg 103 XXXX (bus?), ingeschreven onder de volgende ondernemingsnummers:

 • Jan Engelen: XXXX.XXX.XXX

 • Pieter Lemmens: XXXX.XXX.XXX

 • Carolien Vanacker: XXXX.XXX.XXX

“Gebruiker” of “u”: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die de website en de hierop aangeboden diensten gebruikt, en al dan niet in een contractuele relatie met Advivo Advocaten komt te staan.

“Wet”: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017.


2.    Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op uw computer worden geplaatst. Ze kunnen verscheidene doeleinden hebben: er zijn technische cookies (die bijvoorbeeld uw taalinstellingen aanpassen), sessiecookies (die tijdelijk zijn en na uw sessie vervallen) en tracking cookies. Die laatste zijn het meest ingrijpend; ze volgen uw gedrag op een website en houden uw keuzes bij om u zo te kunnen voorzien van een optimale gebruikservaring.

 

3.    Welk nut hebben deze cookies?

Wij raden u aan om cookies in te schakelen tijdens uw bezoek aan deze website. We gebruiken uitsluitend veilige cookies, om uw ervaring op onze website te optimaliseren. De informatie die we hiermee verzamelen helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u kennis te laten maken met diensten die voor u van belang kunnen zijn. We slaan informatie op die rechtstreeks aan u gerelateerd is, en gebruiken daarnaast mogelijk cookies van zorgvuldig geselecteerde partners, die onze diensten op hun website adverteren. Indien u liever geen informatie met ons deelt, bent u vrij om cookies uit te schakelen (zie “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

 

4.    Wat voor cookies gebruikt Advivo?

Om de website van Advivo Advocaten te consulteren is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Als je niettemin liever cookies van Advivo Advocaten wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren zoals bij titel 5 beschreven.

 

5.    Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg er eerst voor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen, moet u volgende handelingen uitvoeren:


Microsoft Edge of Internet Explorer 6.0, 7.0 en 8.0:
 • Klik op “Internetopties” in het menu “Extra”

 • Op het tabblad “Privacy”, verplaats de instellingen-schuifknop naar “laag” of “accepteer alle cookies” (instelling boven “medium” schakelt cookies uit)

 • Klik op “OK”.

Mozilla Firefox:
 • Klik op “Firefox” in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op “Opties”

 • Op het tabblad “Privacy”, zorg ervoor dat “Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden” niet is aangevinkt

 • Klik op “OK”.

Google Chrome:
 • Klik op “Extra” bovenaan in uw browservenster en kies “Opties”.

 • Klik op de “Under the Hood” tab, zoek het gedeelte “Privacy” en selecteer de knop “Content settings”

 • Selecteer “Allow local data to be set”.

Safari:
 • Klik op het pictogram “Cog” bovenaan in uw browservenster en selecteer de optie “Voorkeur”

 • Klik op “Beveiliging” en vink de optie “Blokkeer cookies van derden en reclame cookies” aan

 • Klik op “Save”.


Indien u na het lezen van deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) toch nog vragen of opmerkingen heeft omtrent cookies, kan u steeds contact met ons opnemen via info@advivo.be.

 

Disclaimer

De website www.advivo.eu is eigendom van Advivo Advocaten De gegevens die zich op deze website bevinden worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Advivo Advocaten en de door haar aangeboden dienstverlening. Het auteursrecht beschermt deze website alsook deze website als databank. Het reproduceren van deze website is uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van (delen van) deze website om andere redenen is uitsluitend toegelaten met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Advivo Advocaten.

Advivo Advocaten levert alle inspanning om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie die onvolledig, onnauwkeurig of niet meer actueel zou zijn. Informatie op de website kan regelmatig worden bijgewerkt of aangepast.

Alle gegevens die gebruikers aan Advivo Advocaten overmaken, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om Advivo Advocaten de mogelijkheid te bieden uw vragen of opmerkingen te behandelen. In geen geval zal deze informatie aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

Wettelijke verklaring

Advivo Advocaten is een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. 

De maatschappelijke zetel is gelegen te B-3020 HERENT, Wilselsesteenweg 103 bus XXX 

Ondernemingsnummers:

 • Jan Engelen: XXXX.XXX.XXX

 • Pieter Lemmens: XXXX.XXX.XXX

 • Carolien Vanacker: XXXX.XXX.XXX

BTW:  XXXXX

Kantoorrekening: XXXXX

Derdenrekening: XXXXXX

 

Identificatieplicht


Sinds 2 februari 2004 is het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving(1) van toepassing op de advocaten, wanneer zij hun cliënten bijstaan bij de voorbereiding of uitvoering van bepaalde in de wet omschreven verrichtingen, of wanneer zij in het kader daarvan in naam of voor rekening van hun cliënten optreden (www.ctif-cfi.be) .

Advocaten mogen met een cliënt – zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon – geen zakelijke relatie aangaan of in stand houden. Ze mogen geen verrichtingen voor de cliënt uitvoeren zonder die te identificeren en een aantal bewijsstukken van die identiteit op te vragen en te bewaren. Deze plicht geldt niet alleen met betrekking tot de cliënten zelf, maar ook met betrekking tot hun lasthebbers, zoals bestuurders van vennootschappen. 

Advocaten die feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten hun stafhouder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De stafhouder beslist om deze informatie al dan niet door te geven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 

Advocaten zijn niet verplicht deze informatie te melden wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen of wanneer ze deze cliënt in (verband met) een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen. Dat geldt ook voor advies in het licht van een dergelijke procedure, in het bijzonder over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.

(1) Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


Advivo Advocaten

Wilselsesteenweg 103, 3020 Herent                  

Truilingenstraat 33B, 3891 Gingelom

016 26 15 39

info@advivo.be


Overzicht:

Privacy- en cookiestatement

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x